افتخارآفرینی دختران دبستان دخترانه مهرآیین

کتاب‌خوان های بزرگ دلسا خلیلی و تانیا مروج

کسب این افتخار بزرگ در مسابقات کتاب و کتاب‌خوانی را به شما و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می‌کنیم.

موفقیت‌های روزافزون شما آرزوی بزرگ ما است