با سلام و احترام، به اطلاع ميرساند تا آخر شهریورماه ساعت 11 الی 11:30 دقیقه ظهر از طریق شبکه آموزش برنامه هایی به منظورتوانمندسازی همکاران و اولیا با موضوعات

  • ارزشیابی کیفی -توصیفی
  • درس پژوهی
  • اقدام پژوهی
  • روایت پژوهی
  • مدرسه وکلاس پژوهی
  • نظارت بالینی
  • تولید محتوای الکترونیک
  • والدین و آموزش
  • مدیریت آموزشگاهی و …

پخش خواهد. خواهشمنداست به منظور بهبود كيفيت آموزش از اين برنامه ها استفاده ي لازم را داشته باشيد .

با احترام -مديريت دبستان