افتخارآفرینی دختران دبستان دخترانه مهرآیین

پژوهشگر افتخارآفرین

بنیتا حاجی بابایی

پایه پنجم کسب این افتخار بزرگ در مسابقات مهارت خوانداری را به شما و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می‌کنیم.

موفقیت‌های روزافزون شما آرزوی بزرگ ما است☀️