وزیر آموزش و پرورش خطاب به مدیران مناطق 19 گانه شهر تهران:

با اقناع سازی،پویایی،نشاط و تقدیر ازمجاهدت فرهنگیان معزز، روز 14 فروردین به استقبال آموزش های حضوری دانش آموزان بروید.

وزیر آموزش و پرورش بیان نمود: حضور پرشور و با نشاط دانش آموزان در مدارس، با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی، در راستای ارتقای اهداف نظام تعلیم و تربیت که منجر به اجرایی شدن سند تحول بنیادین و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان عزیز را فراهم می آورد، ضروری است.