افتخارآفرینی دختران دبستان دخترانه مهرآیین🌺🌿

پژوهشگر بزرگ مهرآیین

نیروانا سلیمی

پایه چهارم کسب این افتخار بزرگ در مسابقات مهارت خوانداری را به شما و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می‌کنیم.🌺🌿

موفقیت‌های روزافزون شما آرزوی بزرگ ما است☀️☀️