🌺🌺🌺🌺🌺
مسابقه مسابقه
دختران گل مهرآیین
از شما دعوت میشود در مسابقات
۱-مجری گری ارسال به صورت فیلم
۲-خبرنگاری به صورت فیلم
۳-خبرنویسی متن به صورت ورد و pdf
۴-قصه گویی به صورت فیلم
۵-برنامه جوانه ها به صورت فیلم
۶-دومینو به صورت فیلم
۷-رباتیک به صورت عکس
۸-سازه ماکارانی به صورت فیلم
شرکت نمایید.
شما عزیزان میتوانید آثار خود را تاریخ ۲۳دی ماه ارسال نمایید
منتظر کارهای زیبای شما هستیم
🎁🎁🎁🌺🌺🌺