منو
خانهامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پیش دبستانی

رهنمایی در خصوص مشاهده تکالیف

نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 مشاعره - پیش دبستان نوشته شده توسط دبستان دخترانه 16
2 تکالیف - سه شنبه - 98/12/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 11
3 تکالیف - 98/12/17 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 16
4 تکالیف - شنبه - 98/12/10 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 19
5 تکالیف - چهارشنبه - 98/12/7 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 11
6 تکالیف - 98/12/4 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 29
7 تکالیف - چهارشنبه -98/11/30 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 14
8 تکالیف - سه شنبه - 98/11/29 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 10
9 تکالیف -دوشنبه - 98/11/28 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 11
10 تکالیف - یکشنبه -98/11/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 13

Page 1 of 5

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان عارف نسب، خیابان توتونچی، خیابان تختی، بعد از تختی پانزدهم، پلاک 33 و 35

تلفن : 22048712 - 22047856 - 22020652 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازی و ریاضی

ورود به سایتبازگشت به بالا