منو
خانهامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پیش دبستانی

رهنمایی در خصوص مشاهده تکالیف

نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 تکالیف - سه شنبه - 98/12/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 0
2 تکالیف - 98/12/17 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
3 تکالیف - شنبه - 98/12/10 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
4 تکالیف - چهارشنبه - 98/12/7 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
5 تکالیف - 98/12/4 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 14
6 تکالیف - چهارشنبه -98/11/30 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
7 تکالیف - سه شنبه - 98/11/29 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
8 تکالیف -دوشنبه - 98/11/28 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 0
9 تکالیف - یکشنبه -98/11/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 3
10 تکالیف - شنبه -98/11/26 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1

Page 1 of 5

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان عارف نسب، خیابان توتونچی، خیابان تختی، بعد از تختی پانزدهم، پلاک 33 و 35

تلفن : 22048712 - 22047856 - 22020652 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازی و ریاضی

ورود به سایتبازگشت به بالا