منو
خانهفوق برنامهفعالیتهای پرورشیآموزش خانوادهموانع دستیابی

موانع دستیابی

موانع دستیابی


گاهی اوقات مهمترین مانع دستیابی ما به خواسته هایمان دقیقاً جلوی چشمانمان است.امّا به آن بی توجهیم ؛ شاید هم چون همیشه جلوی چشممان است نمی بینیمش ! اگر از زاویه جدید نگاه کنیم به قول معروف یک شبه می توانیم ره صد ساله برویم.


1. غرور مانع یادگیری


غرور مانع اصلی یادگیری است.
شما حتماً این ضرب المثل ایرانی را شنیده اید که: « پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.»
امّا خودتان قضاوت کنید؛ چند بار به خاطر غرورمان از سؤال کردن طفره رفته ایم ؟!
اغلب کسانی که در رشته های مختلف علمی به پیشرفت رسیده اند کسانی بوده اند که از پرسیدن نترسیده اند.


2. کم رویی مانع پیشرفت


مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید.
اگر تمام مردم جهان بگویند شما انسان با استعدادی هستید،تا زمانی که این استعداد،یعنی عقاید و افکارتان،در ذهنتان باقی بماند نمی توانید پیشرفت کنید.
دیگران با دیدن چهرة موجه ورفتار شما به ارزش های شما پی نخواهند برد،بلکه تنها زمانی که لب به سخن بگشایید می توانید به پیشرفت دست یابید.


3. ترس مانع ایستادن


ترس مانع اصلی ثابت قدمی و پای بندی انسان بر اعتقاداتش است.
ترس از قضاوت دیگران،ترس از طرد شدن،ترس از عدم موفقیت سبب می شود که شما هرچقدر هم به درست بودن چیزی ایمان داشته باشید دست به عمل نزنید.


4. تخیّل مانع واقع بینی


انسان بی رویا غیر قابل تحمّل است،چه برای خودش و چه برای دیگران؛ امّا زندگی در تخیّلات و توهمّات باعث می شود ما در دنیایی غیر حقیقی زندگی کنیم و زمانی از خواب غفلت بیدار شویم که خیلی دیر است.


5. بدبینی مانع شادی


انسان های بدبین زندگی را به کام خود و نزدیکانشان تلخ می کنند.این جور افراد در بهترین قصرها و زیبا ترین بناها هم که باشند به دنبال ترک های دیوارند.باور کنید این زندگی برای هیچ کس به اندازه خودشان سخت نیست.
شما می توانیداز آن ها پرهیز کنید امّا خودشان به هیچ وجه نمی توانند از دست خودشان فرار کنند.


6. عادت کردن مانع تغییر


عادت مانع تغییر است و باعث می شود سال های سال در یک مکان،یک زمان،یک موقعیت و شرایط یکسان درجا بزنیم!

موانع دستیابی

گاهی اوقات مهمترین مانع دستیابی ما به خواسته هایمان دقیقاً جلوی چشمانمان است.امّا به آن بی توجهیم ؛ شاید هم چون همیشه جلوی چشممان است نمی بینیمش ! اگر از زاویه جدید نگاه کنیم به قول معروف یک شبه می توانیم ره صد ساله برویم.

1.غرور مانع یادگیری

غرور مانع اصلی یادگیری است.

شما حتماً این ضرب المثل ایرانی را شنیده اید که: « پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.»

امّا خودتان قضاوت کنید؛ چند بار به خاطر غرورمان از سؤال کردن طفره رفته ایم ؟!

اغلب کسانی که در رشته های مختلف علمی به پیشرفت رسیده اند کسانی بوده اند که از پرسیدن نترسیده اند.

2. کم رویی مانع پیشرفت

مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید.

اگر تمام مردم جهان بگویند شما انسان با استعدادی هستید،تا زمانی که این استعداد،یعنی عقاید و افکارتان،در ذهنتان باقی بماند نمی توانید پیشرفت کنید.

دیگران با دیدن چهرة موجه ورفتار شما به ارزش های شما پی نخواهند برد،بلکه تنها زمانی که لب به سخن بگشایید  می توانید به پیشرفت دست یابید.

3. ترس مانع ایستادن

ترس مانع اصلی ثابت قدمی و پای بندی انسان بر اعتقاداتش است.

ترس از قضاوت دیگران،ترس از طرد شدن،ترس از عدم موفقیت سبب می شود که شما هرچقدر هم به درست بودن چیزی ایمان داشته باشید دست به عمل نزنید.

4. تخیّل مانع واقع بینی

انسان بی رویا غیر قابل تحمّل است،چه برای خودش و چه برای دیگران؛ امّا زندگی در تخیّلات و توهمّات باعث می شود ما در دنیایی غیر حقیقی زندگی کنیم و زمانی از خواب غفلت بیدار شویم که خیلی دیر است.

5. بدبینی مانع شادی

انسان های بدبین زندگی را به کام خود و نزدیکانشان تلخ می کنند.این جور افراد در بهترین قصرها و زیبا ترین بناها هم که باشند به دنبال ترک های دیوارند.باور کنید این زندگی برای هیچ کس به اندازه خودشان سخت نیست.

شما می توانیداز آن ها پرهیز کنید امّا خودشان به هیچ وجه نمی توانند از دست خودشان فرار کنند.

6. عادت کردن مانع تغییر

عادت مانع تغییر است و باعث می شود سال های سال در یک مکان،یک زمان،یک موقعیت و شرایط یکسان درجا بزنیم!

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان عارف نسب، خیابان توتونچی، خیابان تختی، بعد از تختی پانزدهم، پلاک 33 و 35

تلفن : 22048712 - 22047856 - 22020652 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا