منو
خانهفوق برنامهفعالیتهای پرورشیآموزش خانوادهآموزش خانواده با موضوع اعتماد به نفس

آموزش خانواده با موضوع اعتماد به نفس


« موفقیت تحصیلی »


راهبرد مبسوط برای کمک به توفیق فرزندان


راهبرد اول
یادگیری را تأکید کنید
* کودکان در مورد نشان دادن احساس خویش نسبت به مدرسه به والدین اتکا دارند بگذارید آن ها بدانند که مدرسه از نظر شما برانگیزاننده و لذت بخش است.
* رفتن به مدرسه خود یک « کار » است کودکان شما نیاز به تشویق و تشجیع دارند.
برای این که آن ها کار خویش را به بهترین صورت انجام دهند باید از علاقه و توجه شما مطمئن شوند.
* برای تنظیم وقت انجام تکالیف و گفتگوهای خانوادگی طرح بریزید. این طرح ها نقش با اهمیتی در بهبود کار درسی و ایجاد نظام فکری صحیح و آموزش تجزیه و تحلیل مسائل دارند.
* فرزندان خود را در بحث ها و گفتگوهای خانوادگی شرکت دهید، وقتی آن ها عضوی برای برنامه های خانوادگی باشند، انگیزه لازم را برای فکر کردن و یادگیری به دست خواهند آورد.
* به خاطر داشته باشید که ایجاد فضای مناسب جهت یادگیری و آموزش در خانواده بستگی به طرز فکر و رفتار اعضای خانواده دارد، نه به ثروت و دارایی آن ها.

راهبرد دوم
فرزندان خود را در مسیر موفقیت قرار دهید
* توجه داشته باشیم که موفقیت و شکست برای کودکان می تواند مانند نردبانی باشد که وقتی شروع می شود تا آخرین پله ادامه پیدا می کند.
* موفقیت در یک زمینه، توفیق در زمینه های دیگر را به دنبال دارد.کودک را کمک کنید که این را بداند و برای موفقیت تلاش کند.
* سعی کنید کودک شما از آغاز در نردبان موفقیت گام بردارد.
* فرزندانتان را کمک کنید تا مدرسه خود را به یک محیط شاد تبدیل کنند.
* کودکان شما هر روز احتیاج به درک موفقیت و تأیید شما دارند.
* موفقیت یک رویای دور نبوده و می توان به آن دست یافت.

راهبرد سوم
کمک کنید تا فرزندتان به مسیر موفقیت باز گردد
* کمک کنید تا کودکان عادت کنند تکالیف حساب و سایر تکالیف درسی خود را به خوبی انجام دهند.
* مواظب عواملی که مانع یادگیری هستند باشید.
* وقتی مشکل بسیار پیچیده و فنی باشد از افراد متخصص کمک بخواهید.

راهبرد چهارم
در ایجاد تمرکز حواس در فرزندتان کوشا باشید
* کمک کنید تا کودکان شما عادت نمایند تا برای هر کاری انجام می دهند تمرکز حواس داشته باشند.
* به دانش آموزان کلاس های ابتدایی کمک کنید تا برای کارهای در دست اجرای خود تمرکز حواس داشته باشند.
* کودکان مسن تر را تشویق کنید تا آگاهانه نسبت به بهبود روش مطالعه و یادگیری خود اقدام کنند.
* با اصرار ، مطالب را تکرار کنید . عادت ها در زمان طولانی تشکیل می شوند.پس باید تأکید و پافشاری کنید.
* کارتان را با سرعت انجام دهید . انجام سریع کارها نیازمند تمرکز حواس است . کودک خود را تشویق کنید تا در خواندن وانجام تکالیف سرعت بیشتری داشته باشد.

راهبرد پنجم
ترس از شکست را در فرزندتان کاهش دهید
* فقدان هماهنگی عضلانی می تواند سبب ایجاد ترس از شکست در نوشتن ، بازی و سایر چیزها باشد.
* والدین باید فرصت هایی برای کودک فراهم آورند که بدون دست پاچگی و ترس ، شکست را به تجربه بگذارند.
* اعمال پیش بینی شده می توانند ترس مزمن از درس جواب دادن را برطرف کنند.
* داشتن نقشه و طرح برای کارها جایی برای احساس ترس باقی نمی گذارند.
* والدین می توانند احساس ایمنی را در کودکان خود به وجود بیاورند.

راهبرد ششم
مراکز توجه جدید برای فرزندتان ایجاد کنید
* والدین باید تلاش کنند کودکان را در تشکیل مرکز توجهات جدید کمک نمایند.
* از طریق گوش کردن به سوالات کودکان و کمک کردن به آن ها و یافتن پاسخ های مناسب ، والدین باید به گسترش مرکز علائق و توجه به کودکان یاری نمایند.
* والدین باید کودکان خود را تشویق کنند که برای داشتن علائق قوی سعی و تلاش واقعی از خود نشان دهند.
* والدین باید یادگیری با شتاب را منع کرده و در عوض مرور نهایی را که سبب هماهنگ کردن آموخته ها می شود ، تشویق نمایند.

ر اهبرد هفتم
استعدادهای ویژه را تشویق کنید.
* سعی نکیند زمینه ای را که فرزند شما در آن احساس رضایت خاطر می کند ، بر هم بزنید.
* کمک کنید تا کودک شما براساس سایر موضوعات درسی علائق و توجهات جدیدی کسب کند.
* یک موضوع را برای کودک انتخاب نمائید و همکاری او را جلب کنید ، او باید کوشش کند . بگذارید در یک موضوع شرکت کرده و بعد چگونگی انجام کار برایش روشن بشود.
* او را تشویق کنید در یک زمان روی یک موضوع خاص سعی بیشتری کرده و نمرات خوبی به دست آورد.

راهبرد هشتم
خلاقیت و کنجکاوی را تشویق کنید
به خاطر بسپارید که کودکان برای یادگیری باید سوال کنند . آن ها احتیاج به پاسخ دارند . « چرا ؟ » ها را تشویق کنید ، آن را فرو ننشانید.
* مدارس تبعیت را تأکید می کنند تا دروس در زمان اختصاص داده شده فرا گرفته شوند.
* از طریق فراهم آوردن مواد برای کودکان ، یا تشویق آن ها برای پیدا کردن موادی که برای مصرف نیاز دارند ، خانه می تواند مشوّق کنجکاوی باشد .
* آن ها را در انجام پروژه هایشان کمک کنید ولی خود نقش اصلی را به عهده نگیرید.خلاقیت یک مساله فردی است وقتی ما مسئولیت را به عهده می گیریم ، پروژه مال ما می شود نه مال آن ها.

راهبرد نهم
طریقه برقراری ارتباط را به فرزند خود آموزش دهید
* کودک را کمک کنید تا بیانات خود را به صورت روشن و منظم سازمان دهد .مدارس خیلی شلوغ تر و گرفتارتر از آن هستند که چنین وظیفه ای را انجام دهند.
*زیاد به او تذکر ندهید .( مطالب را در دهان او مگذارید.) کودک باید یاد بگیرد که در صورت لزوم شخصأ مطالب خود را بیان نماید.
* به کودک فرصت دهید تا « روشن بیان کردن مطالب » را تمرین کند.
* عجله نکنید – منتظر بیانات و جملات روشن و قابل فهم باشید.

راهبرد دهم
فرزندان خود را محترم بشمارید و محبت به آنان را منوط به هیچ چیز ندانید
بگذارید هر کودک خودش باشد
« با در نظر گرفتن او به عنوان یک انسان روش مثبتی در پیش بگیرید .»
* کمک کنید تا از طریق تأیید و تصویب شما ، او برای خود حرمت و احترام کسب کند.
* هر روز به هر کدام از بچه ها به طور انفرادی توجه کنید.
* همکاری آموزگار و سایر کارکنان مدرسه را نسبت به او جلب کنید.

راهبرد یازدهم
برای فرزندتان هدف ایجاد کنید
نقشه داشتن یک عادت است . این عادت را از طریق طرح مطالعه ء روز به روز می توان کسب کرد.
* والدین باید در برقراری یک عادت خوب مطالعه کمک نمایند.
* عادت به برنامه ریزی کم کم گسترش می یابد و نقشه های دور بُرد را نیز شامل خواهد شد.
* در امر ایجاد عادت از افراد متخصص و مشاورین می توان کمک خواست .
* برای کارهای کوتاه مدّت هم نقشه بکشید.

¬
راهبرد دوازدهم
بهترین کمک ها را می توانید از معلمان فرزندتان بگیرید
* با آموزگاران آشنا شوید . به آموزگار نیز فرصت آشنایی با خود را بدهید .شما که برای اخذ یک نتیجه و برای یک هدف کار می کنید پس چه بهتر که با هم کار کنید.
* آموزگاران و شما درگیر کار و مشغله هستید، پیش بینی کنید تا هم دیگر را در زمانی که وقت آزاد دارید ملاقات نمایید.
* بخاطر داشته باشید که شما و آموزگار جنبه های مختلفی از کودک را مشاهده می کنید ، با مقایسه یادداشت های یک دیگر در شناسایی کودک موفق تر خواهید شد.
*نظر مشاور را مورد توجه قرار بدهید .گفته های او بر اساس مطالبی است که قبلأ در اثر مشاهده و مصاحبه با کودک یادداشت شده است .
* وقتی به کمک شخص دیگری احتیاج دارید ، بهتر است از او کمک بگیرید و در این کار هیچ تردید نکنید.

راهبرد سیزدهم
والدین در مسئولیت های مربوط به فرزند شریک هستند
* والدین نقش اصلی را در انگیزش کودکان برای یادگیری ، ایفا کنند.
* موقعیت دلخواه این است که پدر و مادر هر دو نسبت به انگیزش یادگیری اقدام کنند.
* محیط خوبی برای مطالعه به وجود آورید ، تشویق، پشتیبانی ، پیشنهاد و پاسخ به سوالات اقداماتی هستند که نباید فراموش شوند.
* تکلیف کودکان را برایشان انجام ندهید.

راهبرد چهاردهم
از فرزندانتان انتظار موفقیت داشته باشید
* از کودک انتظار پیشرفت معقول داشته باشید. وقتی کودک چه انتظاراتی از او می رود و چرا این انتظارات وجود دارند ، در این صورت بهتر کار می کند.
* این توقعات را بر اساس تفاهم منطقی و کامل از توانایی ها و علائق کودک خود قرار دهید.
* به کودک این تأمین را بدهید که از انتظارات شما باخبر باشد.
* انتظارات خود را با کمک و توأم با تفاهم پشتیبانی و تقویت نمائید.
* کودک خود را درک نموده و به او کمک کنید تا شما را بشناسد.

راهبرد پانزدهم
تصویر محکم و استواری از فرزندتان به او نشان دهید
* کمک کنید تا کودکان خود را افراد لایقی بدانند. والدین می توانند در این زمینه کودک را یاری نمایند ، تا تصور شایسته ای از خود داشته باشد که آنان را در آغاز کار مدرسه و همین طور در زندگی اجتماعی آینده کمک نمایند .
* والدین باید اطمینان حاصل کنند که کودکان آن ها مسیر صحیحی را طی می کنند و روش های صحیحی را اتخاذ می نمایند.
* کودکان ناموفق تصور غلطی از خود دارند.آن ها خود را به عنوان اشخاصی غیر شایسته می پندارند. چیزی که حقیقتأ آن ها کم دارند ، عادت در مطالعه کردن است .
* یادگرفتن روش های مطالعه منجر به پیشرفت در مدرسه و بهبود در تصور شخصی نسبت به خود است.
* والدین می توانند کودکان خود را در کسب عادت برنامه ریزی کمک کنند. برنامه ریزی موفقیت های بیشتری را در یادگیری موجب می شود.
بعضی از گزارشات مدرسه مانند اوراق امتحانی وقتی به والدین نشان داده می شوند، مجددأ باید به مدرسه عودت داده شوند. در این مورد لازم است که یک نسخه از نتیجه این کارها را در منزل نگهداری نموده و اشتباهات آن را به کمک کودک تصحیح نمود. در غیر این صورت والدینِ کودکان فراموش خواهند کرد که چه موضوعاتی به توجهات خاص احتیاج دارند ، و یا این که چه پیشنهاداتی و نکات جالب و با اهمیت توسط آموزگار عرضه شده است.
والدین می توانند با تهیه دفترچه ای که در آن جدولی را تنظیم خواهند کرد ؛ نتیجه گزارش کارهای مدرسه کودکان و نمرات امتحانی را یادداشت کنند. حداقل فایده این دفترچه علاوه بر نشان دادن پیشرفت آموزشی کودک، این است که یک یادآوری کننده دائمی از زمینه هایی است که کودک در آن ها به کمک نیاز دارد.

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان عارف نسب، خیابان توتونچی، خیابان تختی، بعد از تختی پانزدهم، پلاک 33 و 35

تلفن : 22048712 - 22047856 - 22020652 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا